Home

Språkløyper udir

Språkløyper - Udir

! 1! Språkløyper:+Nasjonal+strategi+for+språk,+lesing+og+skriving+ (2016=2019)+! KVIFOR+TRENG+VI+EINNASJONAL+STRATEGI+FORSPRÅK,+LESING+OG+SKRIVING. Vi er Udir. Tips oss om gode saker i innboksen eller på tips@udir.no! Gode tips kan for eksempel være brevet en See More. Community See All. 46,452 people like this . 48,046 people follow this. 1,624 check-ins. About See All +47 23 30 12 00. www.udir.no. Government Organization · Public Service · Education. Hours 8:00 AM - 3:45 PM. Open Now. Page Transparency See More. Facebook is.

Språkløyper - YouTub

Ressursene er basert på ulike Språkløyper-pakker. Denne gangen er ressursen basert på Språkløyper-pakken God leseopplæring. Øystein Anmarkrud (2007) og Astrid Roe (2014) oppsummerer ein del fellestrekk ein har sett i undervisningspraksisen til lærarar som over tid har hatt elevar med positiv leseutvikling. Støtte til å arbeida med generelt god leseopplæring i eige klasserom kan ein. Forelesning/film produsert som ressurs i forbindelse med Språkløyper - Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016-2019 Udir kartleggingsprøve engelsk 3.trinn 2017. Enkelte elevar kan ha behov for spesiell tilrettelegging i samband med gjennomføringa av ei kartleggingsprøve. Engelsk 3. trinn. På udir.no/vfl finner du. Kartleggingsprøve i engelsk for 3. trinn - Veiledning til lærere Side 3 av 21 1 OM PRØVEN Veiledningen er for deg som har elever som skal gjennomføre. Eksempelprøve - Engelsk lytting 3. «Språkløyper er ikkje ferdige opplegg, men støtte til lokale prosessar» I barnehage er lesing og samtale viktig for barns språkutvikling, og i Språkløyper vert det derfor lagt opp til at personalet i samarbeid skal arbeide med å vurdere ulike måtar å lese på Ui

Språkplan

Språkløyper - Nasjonal strategi for språk, lesing og

Lesesenteret - Hva er egentlig Språkløyper, og hva

 1. Vi deltar i prosjektet Språkløyper i regi av Udir, der vi arbeider med å styrke elevane sitt språk, lesing og skriving. Ordensreglar. Ordensreglement for Lerstad skole (PDF, 310 kB) Helse og velferd. Vi brukar leikepatruljen for å skape gode fysiske aktivitetar. Vi har plan for aktivitetsøkter for heile skolen . Skolehelsetenesta. SFO. Det er 60-70 barn som deltar i SFO- ordninga ved.
 2. Språkløyper. Klar ferdig norsk! Skolekassa - norsk2. Smart øving. Alfabetøya. Quest - engelsk. Mylder. GOD SOMMAR. God sommar til elevar og foreldre. Kos dykk masse. Me sjåast igjen den 17.august. Helsing alle oss på Storebø skule. Les meir. Ny smittevernrettleiar frå Udir. Ny smittevernrettleiar har frå 2.juni nivådeling av smittervernstiltak. Skulen er no på gult niva. Les meir.
 3. Feb: Fellestid (14.00-14.45) Tematid: (14.45-15.30) 5: Felles info / innleiing til tema: Tema: Språkkommuneprosjektet Språkløyper 12: Felles info / innleiing til tem
 4. Utdanningsdirektoratet, Oslo, Norway. 46.404 Synes godt om · 2411 taler om dette. Utdanningsdirektoratet har ansvaret for utviklingen av barnehage, grunnskole og videregående opplæring.Våre..
 5. Denne nettsiden tilhører Storebø skule. Gå til denne siden for å få informasjon og nyhetsoppdateringer fra Storebø skule
 6. Fleire av dei har mellom anna arbeidd mykje med Språkløyper. Vi tar utgongspunkt i skrivetrekanten, og finn ut at lærarane ønsker seg betre kompetanse på fagskriving. Innhaldet kan ha med lokalområdet å gjere, og tilpassast læreplanmål elevane i trinna som skal vere med skal arbeide med. Formålet kan vere å lage ei nettavis for den nye skulen, før skulen er opna. Plutseleg boblar.
 7. www.språkløyper.no. Forsiden > Ressurser > Samling om eksamen og fagfornying i norskfaget. Samling om eksamen og fagfornying i norskfaget 8. mai 2017 | Print ut. Om lag 80 norsklærarar deltok på kursdag om eksamen i norsk på hotell Augustin i Trondheim. Samlinga var eit dialogmøte mellom norsklærarar og dei som har ansvar for å utvikle eksamensoppgåvene i norsk skriftleg. Å lage.

Lesesenteret - Ny oppstartsamling i Språkløyper - for

I strategiplanen Sammen om språk er arbeidet med Språkløyper i barnehage, barneskole, ungdomsskole og videregående opplæring i Holmestrand risset ut. Språkløyper er en nasjonal strategi for helhetlig satsing på språk i hele opplæringsløpet. Holmestrand kommune og Vestfold fylkeskommune sendte samordnede søknader om deltakelse i prosjektet for å bli språkkommuner Tidlig innsats. Et åpent digitalt verktøy for enkel tilnærming i arbeidet med barn og unge. Utviklet for ansatte i barnehager og skoler i Frøya og Hitra kommune Februar 2017 Agenda Språkløyper Samtaleguide fra Udir Kompetanseheving våren 2017 Språk er mer enn ord! Nettbasert gratis materiell - se . Detaljer . Høgtlesing som fokusområde i Skramsmarka barnehage. 2016-2017 Høgtlesing som fokusområde i Skramsmarka barnehage HØGTLESING SOM FOKUSOMRÅDE Bakgrunn for val av metoder: Lesing og samtalar rundt bøker har stor verdi for språkutviklinga. The latest Tweets from Anne Borgersen (@AnneBorgersen). Lærer og lærebokforfatter. Jobber i Kunnskapsdepartementet- men tvitrer for egen regning. Følger etter folk for å la meg berike. Oslo, Norwa Språkløyper lanserte Språkløyper er regjeringas nye strategi for språk, lesing og skriving. Strategien gjeld alle barnehagar, grunnskolar og vidaregåande skolar. Språkløyper skal gjere barnehagetilsette og lærarar enda betre rusta til å jobbe med språk, lesing og skriving. Sjå www.sprakloyper.no for meir informasjon. lesesenteret.uis.n

Språkløyper. Brukes tilpasset opplæring for å ivareta de elevene som har stort læringspotensial og trenger mer i undervisningen? Målet med denne pakken er å utvikle kunnskap om hvordan elever med stort læringspotensial og ekstraordinært læringspotensial lærer, hvordan de oppfører seg, og hvordan de skiller seg fra andre elever. Til ressursenkeyboard_arrow_right. Bømlo kommune sin Leseplan byggjer på arbeidet til leseforskarar ved Universitetet i Stavanger og i Oslo, samt Statped. Det nasjonale senteret for leseopplæring, Lesesenteret, ligg i Stavanger Strategiplan for samarbeid om språkstimulering og leselyst 2019 Side 3 av 23 1 Innledning 1.1 Tanken bak planen I forbindelse med kommunens satsing på språk og leseopplæring ble det arrangert en kick- off fo Kompetanseutvikling for språkutvikling i barnehag

Me jobbar etter Udir sine fire prinsipp for god undervegsvurdering: Satsinga er ein del av Språkløyper - den nasjonale strategien for språk, lesing og skriving 2016-2019. Lærarane skal jobbe i fagnettverk og såleis auke kompetansen sin på områda i satsinga. IKT. Digitale ferdigheiter er ein av dei fem grunnleggjande ferdigheitene. Gaupne skule har svært gode rammevilkår når det. I veke 12 og 13 kjem Glesnes skule til å gjennomføre dei obligatoriske kartlegginsprøvane i lesing og rekning på 1., 2. og 3. årssteg. Prøvane i lesing er obligatoriske på 1., 2. og 3. årssteg. Prøvane i rekning er obligatorisk på 2. årssteg

Search query Search Twitter. Saved searches. Remove; In this conversatio Språkløyper Samtaleguide fra Udir Kompetanseheving våren 2017 . Språk er mer enn ord! Nettbasert gratis materiell - se sprakloyper.no Utviklet av Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning (Lesesenteret) og Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning (Skrivesenteret). Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving fra 2015-2019. Mål: - heve personalets kompetanse.

Utdanningsdirektoratet - Home Faceboo

Språkkommuner er del av regjeringens satsing Språkløyper - den nasjonale strategien for språk, lesing og skriving 2016-2019. Målet er å styrke barnehagens språkmiljø, og gjøre elever bedre til å lese og skrive. Ifølge nasjonale prøver i lesing høsten 2015, var 21 prosent av jentene og 27 prosent av guttene på 5. trinn på det laveste mestringsnivået i lesing. - For mange barn. skrivesenteret sitt utarbeida materiale: Språkløyper. Språkløyper har ferdig planlagde pakkar med økter der kollegia saman skal arbeida med å utvikla praksisen på eigen skule- knytt til forsking og utprøving i eigen klasse før refleksjon i fellesskap. Språkløyper er nasjona Barnehagen har også satsing på språk og har starta arbeid med UDIR si satsing på språkløyper. Måla for arbeidet er: Mål 1: Utvikle personalets sin kunnskap om språkutvikling Mål 2: At alle barn skal får god språkutvikling frå deira ståstad . Kontakt og informasjon . Adresse: Dåfjorden, 5410 Sagvåg Telefon: 95081207 E-post: dafjordenbarnehage@gmail.com Facebook: Dåfjorden. Språkløyper. Barns språkutvikling . Språk i barnas lek. Mål. Barnehagens ansatte har kunnskap om og er bevisste på når og hvordan de går inn i barns lek for å bistå de barna som trenger det, og delta i barnas lek for å stimulere det verbale språket deres. Kjennetegn på god praksis. Barna: har god tid til lek deltar i variert lek sammen med andre er glade og engasjert i lek, alene.

Birkedal, Inga Kjerstin (2018). Språkløyper og begynneropplæring. NOLES; 2018-10-01 - 2018-10-02. Birkedal, Inga Kjerstin (2018). Startsamling Lindås- Kulturmøter. Lindås Kommune; 2018-02-21. Birkedal, Inga Kjerstin (2018). Tidlig innsats i skolen. UDIR; 2018-03-20 - 2018-03-21. Fuglestad, Unni; Birkedal, Inga Kjerstin (2018. This paper presents a research protocol for a group randomized controlled trial of the 'On Track' early reading intervention. The 'On Track' project seeks to reduce the incidence of reading difficulties (RD) by developing screening materials to identify children at risk of RD at an early stage of schooling, by developing research-based teaching programs, and by measuring the long-term.

I rammeverket for grunnleggende ferdigheter (Udir) blir lesing definert på følgende måte: Å lese er å kunne skape mening ut fra tekst. Å lese handler om å kunne forstå, bruke, reflektere over og engasjere seg i innholdet i tekster. Tekster inkluderer alt som kan leses i ulike medier, ikke bare ord, men også illustrasjoner, symboler eller andre uttrykksmåter. Kunnskap om hva som. Sykkylven kommune. Rådhuset. Kyrkjevegen 62. 6230 Sykkylven. Organisasjonsnr: 964 980 365 . Kontonr: 4212 23 24839. Send epost. Intranett tilsette - påloggin Anne Kristine Larsen (Udir) 14:15 - 15:00. Språkløyper - nasjonal strategi for språk, lesing og skriving. Marit Aasen (Lesesenteret) Arrangør: NBF Rogaland, i samarbeid med Sølvberget og Rogaland fylkesbibliotek. Seminaret strømmes på Sølvbergets Youtubekanal. Det blir mulig å sende spørsmål eller kommentarer via direktechat. Spørsmålene videreformidles til panel eller. Oppstart av skuleåret 2018/2019 - Midsund skule. Skulestart er måndag 20. august. Første skuledag er ordinær skuledag og varer til kl. 14.35 Udir presenterer tre ulike modeller for kjerneelementer i norskfaget. Se Bente Heians presentasjon på forrige ukes seminar for kjerneelementgruppene som..

God leseopplæring med gode (lese)lærarar - Lesesentere

En casestudie om arbeid med Språkløyper Av: Rikke Skjervold Eksamen: Master i Pedagogikk Kunnskap, utdanning og læring Fordypning: Læring, Teknologi og Arbeid Semester: Høst 2016 Stikkord: Arbeidslivspedagogikk, lærere, Språkløyper, profesjonalitet, Karin Knorr Cetina, epistemiske objekter, epistemisk praksis, matching, unfolding. Språkløyper som støtte i vidare FYR-arbeid lokalt. Udir/ nasjonale senter; 2018-12-03. Fuglestad, Unni (2018). Veien videre - bærekraft i språkkommunearbeidet: den utforskende og reflekterende samtalen.. Utdanningsdirektoratet/ Lesesenteret; 2018-10-23 - 2018-10-24. Fuglestad, Unni (2018). Å samarbeide om elevers språk, lesing og skriving - med Språkløyper som verktøy. Lesesenteret. Språk i barnehagen mye - mer enn bare prat, Udir sin veileder.. 5 Språkløyper, Lesesenteret - Universitetet i Stavanger Språkløyper, Lesesenteret - Universitetet i Stavanger. Senteret har i samarbeid med skrivesenteret utviklet kompetanseutviklingspakker, spesielt beregnet for barnehage. Kompetanseutviklingspakkene presenterer ulike aktiviteter og temaer som er sentrale for.

Språkløyper: Nynorsk som sidemål. Denne språkløypepakken tek føre seg korleis sidemålsopplæringa kan ta i bruk varierte metodar og engasjere elevar med ulike føresetnader og motivasjon. Skriving med utgangspunkt i tekstar av Elena Ferrante. I denne ressursen finn du skriveoppgåver med utgangspunkt i utdrag frå boka Eit år med Elena Ferrante. Skriveramme for kreativ skriving. Nokre. Se mer av Språkløyper - Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016-2019 på Facebook. Logg inn. eller. Opprett ny konto. Se mer av Språkløyper - Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016-2019 på Facebook. Logg inn. Har du glemt kontoen din? eller. Opprett ny konto. Ikke nå . Relaterte sider. Spesialundervisning. Nettsted for utdanning. Lesesenteret. Statlig. Utanfor Udir er vi ikkje så tett på dei som be­ stemmer den nasjonale utdanningspolitikken.­ Det er ei ulempe. Men den nye modellen gir også nye moglegheiter. Mindre detaljstyring frå Udir.

For å gjere kunnskapen betre tilgjengeleg blei fleire av direktoratets statistikkar i 2018 samla på ein inngangsportal: udir.no/statistikk. I 2018 var i overkant av 100 000 brukarar innom portalen. Det tilsvarer ei dobling i antal brukarar samanlikna med antal brukarar i den tidlegare Statistikkportalen i 2017 Språkløyper - nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016-2019 i barnehagen og grunnopplæringa har som mål å styrke språk-, lese- og skrivekompetansen til alle barn og elevar og på den måten også den faglege kompetansen deira. Strategien skal òg bidra til å styrke kompetansen til personalet i å identifisere og legge til rette for barn og elevar med språk-, lese- og. Mette Thoresen (mth@udir.no ) Fra overordnet del: Skolen skal legge til rette for læring for alle elever og stimulere den enkeltes motivasjon, lærelyst og tro på egen mestring. Skolens oppdrag. Målrettet opplæring gir helhet og sammenheng Underveisvurdering Sluttvurdering. Hvordan lykkes med eksamen? - spurte fylkesmannen om vi kunne si noe om. LK06 Fagnemnd, praktiserende lærere. Følger opp Språkløyper - nasjonal strategi for språk, lesing og skriving og tilskuddsordning for skolebibliotek. Marit AasenUniversitetslektor ved Universitetet i Stavanger, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning. Jobber med utviklingen av Språkløyper, nasjonal strategi for språk, lesing og skriving.Siri IngvaldsenFylkesbiblioteksjef i Sogn og Fjordane. Ledet i 2009-2013.

Å utfordre og motivere i lese- og skriveopplæringen - YouTub

Gjennom Språkløyper er det òg etablert ei tilskottsordning der private, frivillige og ideelle organisasjonar kan søke om tilskott til å drive lesestimuleringstiltak. Regjeringa foreslår å utvide denne ordninga i 2018. Ein del av tilskottet skal også nyttast til å styrke skolebiblioteka og folkebiblioteka i arbeidet deira med lesestimulering. Ein del av satsinga til regjeringa på. Språkløyper er en nasjonal strategi for språk, lesing og skriving igangsatt av Kunnskapsdepartementet, og har flere tips og ideer til utvikling av et godt språkarbeid i barnehagen. Arbeid med språk skal være kunnskapsbasert, reflektert, planlagt, begrunnet, organisert, målrettet og helhetlig (Udir 2013). Les mer om Språkløyper her. «Språkløyper» 2 Innledning I Kvalitetsmelding for grunnskolen i Malvik kommune 2015 fremsettes det et mål om å utarbeide en felles språkstrategi for barnehager og skoler i Malvik. Målet er politisk vedtatt, og arbeidet skal skje i tråd med barnehagens- og skolens samfunnsmandat. En strategi betyr her å planlegge og velge retning for språkarbeidet i kommunen. Dette betyr at det er.

Språkløyper fra Udir har vært et viktig verktøy i dette arbeidet. Vi har gjennom nettverkssamlingene blitt godt kjent med kollegaer på andre skoler, og fått en felles forståelse for hva som. Kontaktpersoner Nyhetssaker om grunnskol Se mer av Språkløyper - Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016-2019 på Facebook. Logg inn. eller. Opprett ny konto. Se mer av Språkløyper - Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016-2019 på Facebook. Logg inn. Har du glemt kontoen din? eller. Opprett ny konto. Ikke nå . Relaterte sider. Spesialundervisning. Nettsted for utdanning. Statped. Statlig organisasjon.

Sitatet over, som er hentet fra Språkløyper, formidler at en av våre viktigste oppgaver i læringsløpet er å gi tilgang til språket. Språkplanen legger til grunn et funksjonelt språksyn.Språk læres og utvikles best i meningsfulle sammenhenger, i samhandling med andre og med et tydelig formål Utdanningsdirektoratet, Oslo. 46 309 osób lubi to · 597 osób mówi o tym. Utdanningsdirektoratet har ansvaret for utviklingen av barnehage, grunnskole og videregående opplæring.Våre hovedoppgaver er.. Utdanningsdirektoratet, Oslo. 46.422 curtidas · 15 falando sobre isso. Utdanningsdirektoratet har ansvaret for utviklingen av barnehage, grunnskole og videregående opplæring.Våre hovedoppgaver er.. Utdanningsdirektoratet, Oslo. 45 957 mentions J'aime · 723 en parlent. Utdanningsdirektoratet har ansvaret for utviklingen av barnehage, grunnskole og videregående opplæring.Våre hovedoppgaver er..

Udir kartleggingsprøve engelsk 3

Språkløyper er en nasjonal strategi for språk, lesing og skriving igangsatt av Kunnskapsdepartementet. På nettsiden kan man hente gratis, nettbaserte kompetanseutviklingspakker til bruk i den enkelte skole og barnehage. NAFO - er nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Her finner dere enn mange gode pedagogiske ressurser. Tema Morsmål er et nettsted for morsmål og tospråklig. Språkkommuner er del av regjeringens satsing «Språkløyper - den nasjonale strategien for språk, lesing og skriving 2016-2019». Målet er å styrke språkarbeidet i barnehagene, og gjøre elever bedre til å lese og skrive. De første språkkommunene startet opp i fjor. Nå utvider Utdanningsdirektoratet (Udir) lista ved å velge ut 28 nye kommuner blant 38 søkere. - Språk er viktig. Språkløyper har ulikt fokus i barnehagene, vi ser nødvendigheten av at språkløyper legges inn som et systematisk kompetansetiltak. For barnehagene er det videre viktig å bygge kompetanse knyttet til den g ode voksne som språkmodell og motivator. Skole Situasjonsbeskrivelsen viser at skolenhar for store forskjeller på tilpasset opplæring innenfor lesing og skriving. Lærerne har ulikt. På språkløyper.no finner du kompetanseutviklingspakker for skolebibliotek, og på skolebibliotek.no finner du nyttig informasjon om skolebibliotekutvikling, videreutdanningstilbud og seminarer, prosjekter og eksempler på kommuneplaner Utdanningsdirektoratet, Oslo. 46 448 Me gusta · 26 personas están hablando de esto. Utdanningsdirektoratet har ansvaret for utviklingen av barnehage, grunnskole og videregående opplæring.Våre..

2018-08-10T00:03:42Z Språkløyper: Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving (2016-2019) har som overordnet mål å styrke språk-, lese- og skriveferdigheter hos alle barn og elever. Evalueringen skal blant annet gi innsikt i bruk og opplevelse av nytte og relevans av tiltakene. Dette er en delrapport. Sluttrapport kommer i 2020. 2018-08-10T00:03:42Z https://evalueringsportalen.no. • Tanker rundt Udir.no og vårt støtte og veiledningsmateriell. En plan tar form. Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver • Utarbeidet av Kunnskapsdepartementet • Utdanningsdirektoratet har ansvar for å bidra med implementering av rammeplanen • Lansert 24. april 2017 • Gjelder fra 1. august 2017 • Sendes i trykket versjon til alle barnehager i august. Hva slags type. Personalet jobber med Språkløyper, som er en kompetansepakke fra Udir. Vi har kalt perioden LES FOR MEG og i november retter vi fokus mot nye bøker, tekster om vennskap og gode illustrasjoner. Alt vi er, er vi for barna KVALIFISERTE ANSATTE. Personalet innehar mye kompetanse gjennom etterutdanning, kurs og barnehagebasert kompetansehevning. Vi har etterutdanning innen spesialpedagogikk. språkløyper -samarbeidet med USN -idéutveksling om reflekterende møter på barnehagens møtearenaer 2. januar Refleksjon etter felles opplegg i Bølgen /oppstart i egen barnehage (erstatter quiz i pakke 1): Hva kjennetegner et godt lesemiljø? Hvilke tanker har vi om lesemiljøet i vår barnehage? Pakke 1: Barns språkutvikling, utvalg: Se filmen IGP-arbeid Pakke 2: Språk og lesing. Utdanningsdirektoratet, Oslo. 46 376 gillar · 1 941 pratar om detta. Utdanningsdirektoratet har ansvaret for utviklingen av barnehage, grunnskole og videregående opplæring.Våre hovedoppgaver er..

Anne Kristine Larsen (Udir) Anne Kristine Larsen - presentasjon. 14:15 - 15:00. Språkløyper - nasjonal strategi for språk, lesing og skriving. Marit Aasen (Lesesenteret) Språkløyper (Skolebibliotekpakkene ligger under Lesing som grunnleggende ferdighet « Tidligere innlegg. Kurs og seminarer. sep. 3. tor. 09:00 Webløft, nettverksmøte Webløft, nettverksmøte. sep 3@09:00-10. Språkløyper: Pakken Nyankomne minoritetsspråklige elever skal jobbes med på alle skoler og trinn. Enkeltvedtak om norsk for fremmedspråklige dersom de ikke er over nivå 3, jf. Kartleggingsverktøy og læreplan Udir.no Flerspråklige skal kunne følge ordinær undervisning 3 år etter bosetting Det skal være klare rutiner for arbeidet med språk når et flerspråklig barn starter i.

Udir kartlegging engelsk. Kartlegging av skolefaglige ferdigheter. Kartleggingsprøver i grunnskolen . Du kan altså ikke konkludere med at en elev er ekstra god i regning fordi hun eller han fikk til alle oppgavene. Les også: På disse sidene finner du en oversikt over materiell til bruk i kartlegging og diagnostisering av språk-, lese- og skrivevansker, og veilednings- og støttemateriell. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Alf-Tore Johannessen Tom Dybvik Gøril Olufsen Anders Johnsen Ann Catrin Blix Kristin Willassen Einar Lundblad Liv Elin Eid Personalet i barnehagen er med i kompetanseutviklingspakken Språkløyper, utviklet av Udir og UiStavanger. Gjennom arbeid med kompetanseutviklingspakken får barnehagepersonalet: økt kunnskap om barns språklæring; erfaringer med og kunnskap om hvordan ulike måter å lese på kan brukes som redskap i arbeidet med barnas språk; trygghet i pedagogiske valg for å lykkes med lesing for alle.

Utdanningsdirektoratet, Oslo. 46.448 vind-ik-leuks · 26 personen praten hierover. Utdanningsdirektoratet har ansvaret for utviklingen av barnehage, grunnskole og videregående opplæring.Våre.. Språkløyper, Margunn Mossige, Lesesenteret (pdf) Kompetansemål og vurderingskriterier, Mette Thoresen, Udir (pdf) Spørretime for ledere Kompetanse Norge (pdf) Å lede gode skriveprosesser og vurdering av skriving, Trude Kringstad, Skrivesenteret (pdf) 2018: 6. og 7. september. Se presentasjonene fra den nasjonale konferanse Kompetanseplan for nittedalsbarnehagene 2019-2022 2019 2021 Inkluderende miljø Mål: Barnehagepersonalet forebygger avdekker, stopper og håndterer krenkelser o En viktig del av lærerplanen er de grunnleggende ferdigheter. Det er noe vi må ta med når vi planlegger aktiviteter for elevene. Her er det Udir har publisert: Grunnleggende ferdigheter. De digitale ferdighetene er det også viktig å ta med seg i planleggingen. Det har blitt syndet mye mot disse grunnleggende ferdigheter i skolen. Dette. Kronikk om e-bøker for barn Kronikk om høytlesing via skjermen Rockestjernekonsert med Rockevennegjengen Denne animasjonsfilmen er laget av en gruppe 5-6 åringer i Kleppe friluftsbarnehage (2015). En animasjonsfilm er en multimedieproduksjon med bilder, tekst og lyd, der det skapes en illusjon av bevegelse. Animasjonsprosjektet startet med at de voksn

Arbeidet med språkløyper i barnehagen på samling 1. Erfaringer. Tanker om det videre arbeidet på personalmøter og mellom møtene Prosjektgruppas rolle. Spørsmål fra nettverksdeltakerne 1. Kan filmen som ble tatt opp av Lysheim barnehage med Julie og Kari Marie fra PPT deles med alle? Til internt bruk i personalgruppen? 1. E-postsvar fra Julie: Det er bare å bruke de videoene som er. For små barn i barnehagen er etablering av sensitive samspill det viktigste. De trenger voksne som har kunnskap om dette og som evner å skape en trygg base for hvert enkelt barn (Fra Udir.no, 09.11.2015) 1.trinn 2.trinn 3.trinn 4.trinn 5.trinn 6.trinn 7.trinn Et utvalg kompetansemål fra K-06 Vise forståelse for sammenheng mellom språklyd og bokstav, og trekke bokstavlydene sammen til ord. Lese store og små trykte bokstaver. Bruke egne kunnskaper og erfaringer for å forstå og kommentere innholdet i leste tekster. Finne skjønnlitteratur Lese tekster av ulike.

Språkløyper - Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016-2019. Site web éducatif. Spesialundervisning. Site web éducatif. L1- Ellens beste skoleapper og litt til. École. Satsning/ tema; Språkløyper og sosial kompetanse. «Alle skal ha noen å være med og å vise omsorg for andre» Utarbeidet med utgangspunkt i personalets ideer Et års- hjul er et arbeidsredskap til det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Det skal være praktisk redskap og synliggjør barnehagens planer for året. Års- hjulet er nyttig for bedre å sikre og fremme progresjon for barna, samt. Språkløyper, forts Språkløyper skal «styrke alle barn og elevers språk, lesing og skriving». Målgrupper: Personalet i barnehager, lærere i grunnskolen, faglærere i videregående skole. Barnehager og skoler benytter seg av digitale kompetanseutviklings-pakker, laget av Lesesenteret og samarbeidspartnere i UH/skoler/barnehager

 • Dortmund 2017.
 • Commerzbank azubi konto.
 • Youtube rihanna neuer song.
 • Lobo baby i want you to love me lyrics.
 • Welcher jungenname passt zu luise.
 • Camp david tasche herren deichmann.
 • Staatsexamen grundschulpädagogik uni augsburg.
 • Me first and the gimme gimmes tour deutschland.
 • Hermes phettberg alter.
 • Inventor volumenkörper erstellen.
 • Hammer mit magazin.
 • Tsa schloss amazon.
 • Mann vor zug gesprungen 2017.
 • Freunde mit gewissen vorzügen satellite.
 • Eutelsat hot bird 13b.
 • Mietwohnung langenselbold.
 • Dance Point.
 • Praktikum brutto netto.
 • Date format milliseconds javascript.
 • Zentralstaubsauger einbauen.
 • The lodge staffel 2 letzte folge.
 • Gedicht abenteuer entdeckung.
 • Füm 3.
 • Staatliche berufsfachschule für physiotherapie.
 • Unforgettable – tödliche liebe handlung.
 • Schwangerschaftstest dm Erfahrung.
 • Schloss aus glas netflix.
 • Kangoo jumps ebay.
 • Myfest berlin 2019 programm.
 • Wdr düsseldorf radio.
 • Siemens micromaster 440 fehler f0002.
 • Wales coast path länge.
 • Buchenwald frauen.
 • Thailand bip 2017.
 • Windows 10 1709 automatische anmeldung.
 • سورة الكهف pdf.
 • Billet til kærlighed 2018.
 • Ladykracher bienen und blumen.
 • Die fantastischen vier vier gewinnt.
 • E schlagzeug roland.
 • Samy molcho frau.